Terug naar begin

Schoolcontract

Voor als u werkzaam bent in het onderwijs, is het op kinderdagverblijf De Teddybeer
mogelijk om alleen opvang af te nemen buiten de reguliere schoolvakanties om.

U geeft per jaar aan, op welke dagen u opvang wenst en welke niet.
Het gemiddeld aantal uren per maand wordt dan aangepast en u krijgt het gehele jaar door dezelfde rekening.

U hoeft dan niet per maand het aantal uren aan te passen bij de belastingdienst
voor uw kinderopvangtoeslag en het scheelt in de kosten.